Breaking News :

nothing found
22 september 2020

Waarom het verder verlagen van de maximale hypotheek nu een dom idee is

Vanochtend kwam het nieuws naar buiten dat het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) adviseert om de maximaal toegestane hypotheekschuld nog verder terug te brengen. Het FSC bestaat uit vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële markten en het ministerie van Financiën en heeft tot doel adviezen uit te brengen die de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel ten goede moeten komen.

Verdere verlaging maximale hypotheek

In het laatste adviesrapport van het FSC werd dus geadviseerd om het bedrag dat mensen maximaal kunnen lenen voor de aanschaf van een woning nog verder terug te brengen. De afgelopen jaren is dit bedrag al aardig verlaagd. Een aantal jaar geleden kon je nog tot 130% van de koopsom financieren. Stapsgewijs is dit teruggebracht. Dit jaar kan nog 103% van de koopsom worden gefinancierd. Dit wordt nog verder afgebouwd tot 100% in 2018. Volgens de FSC zou deze lijn echter moeten worden doorgezet na 2018 tot een maximale hypotheek van 90% van de koopsom.

Moeten de huizenprijzen weer omlaag?

Op zichzelf is het geen verkeerd idee om op de lange termijn meer te doen aan de hoge hypotheekschulden van Nederlandse gezinnen. Gezien de timing van het rapport kan je je echter afvragen of de leden van het FSC de afgelopen jaren onder een steen hebben geleefd. Zoals bekend is er momenteel een broos herstel van de Nederlandse huizenmarkt. De prijzen stijgen gemiddeld weer, maar het herstel blijft fragiel. Nog steeds zijn er zeer veel Nederlandse gezinnen die met te hoge hypotheeklasten zitten, maar hun huis niet kunnen verkopen omdat het openstaande hypotheekbedrag hoger ligt dan de waarde van de woning.

Gezinnen met huis ‘onder water’ nog verder in de problemen

Als de financieringsmogelijkheden nog verder worden teruggebracht zal dit betekenen dat de huizenprijzen zullen dalen. Huizenprijzen zijn namelijk enkel en alleen afhankelijk van wat mensen voor een woning kunnen betalen. De gezinnen waarbij het huis ‘onder water’ staat zullen dus nog verder in de problemen komen. Zoals gezegd is het terugbrengen van de schulden een prima idee, maar je kan je afvragen of het niet beter was geweest om dergelijke adviezen achter je kiezen te houden totdat de huidige problemen opgelost zijn en de huizenmarkt zich in rustiger vaarwater bevindt.

Grotere vraag naar huurwoningen

De voorgestelde maatregel zou er ook voor zorgen dat minder gezinnen in staat zullen zijn om een woning te kopen. Vooral voor starters op de woningmarkt die geen al te groot eigen vermogen hebben zal het onmogelijk zijn een woning te kopen. Een grotere vraag naar betaalbare huurwoningen zal het logische gevolg zijn. Op dit moment is er echter al een groot tekort aan huurwoningen in de lagere prijsklasse.

Natuurlijk zou het goed zijn als Nederlandse gezinnen zich minder diep in de schulden steken. Het terugbrengen van de maximale hypotheek zal de problemen op de woningmarkt echter alleen maar verergeren. Laat ze eens nadenken over oplossingen voor de honderdduizenden gezinnen die met een woning zitten die ‘onder water’ staat. Laat ze eens nadenken hoe het aanbod van betaalbare huurwoningen op een aanvaardbaar niveau kan komen. Pas als dergelijke problemen zijn opgelost zou je moeten gaan kijken naar verlaging van de maximale hypotheek. Dergelijke maatregelen zouden nu de langzaam opgang komende huizenmarkt weer volledig tot stilstand brengen.

Chris

Vorige artikel

Verkeersboetes verhogen om de staatskas te spekken. Moet dat kunnen?

Volgende artikel

Persoonlijke lening of doorlopend krediet? Wat is beter?

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *