Bureau Krediet Registratie (BKR)

bkrBij BKR kunnen deelnemende bedrijven (o.a. kredietverstrekkers) informatie opvragen over uw lopende leningen (en leningen die u tot 5 jaar geleden heeft gehad). BKR is in het leven geroepen ter bescherming van zowel de consument als de geldverstrekker. De geldverstrekker kan via BKR controleren of u al lopende leningen heeft en of u in het verleden uw betalingsverplichtingen bent nagekomen. Aan de hand hiervan kan de kredietverstrekker bepalen of een nieuwe lening voor u verantwoord is. Een kredietverstrekker zal uiteraard zoveel mogelijk zekerheid willen hebben dat u in de toekomst uw lening netjes af zult lossen. Indien u in verhouding tot uw inkomen al hoge schulden heeft of wanneer u in het verleden betalingsproblemen heeft gehad (achterstandcodering), zal een bank niet snel genegen zijn aan u een lening te verstrekken.

Tegelijkertijd betekent dit dat u als consument in bescherming genomen wordt. Doordat een kredietverstrekker kan bepalen of het verantwoord is om een lening aan u te verstrekken kan voorkomen worden dat uw schulden te hoog oplopen en u in de problemen komt doordat u niet meer in staat bent om aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

Veelgestelde vragen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *